Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
17

Belangrijkste deelnemingen

voeg toe aan selectie

 
 

(naar de stand per 15 mei 2017)

BENU Apotheken BV (inclusief Mediq Apotheken Beheer BV)

Exploitatie van apotheken en een franchiseformule.

Straatweg 2
3604 BB  Maarssen

Directie:
E.R. Lip
J.P.B. Brand
BENU Groep NV

BENU Direct BV

Levering van medische hulpmiddelen aan patiënten thuis en in verpleeghuizen.

Straatweg 2
3604 BB Maarssen

Directie:
M.L. van den Berg
E.R. Lip
J.P.B. Brand
BENU Groep NV

BENU Nederland BV

Aankoop, verkoop en exploitatie van, alsmede het deelnemen in apotheken.

Straatweg 2
3604 BB  Maarssen

Directie:
M.L. van den Berg
E.R. Lip
J.P.B. Brand
Brocacef Groep NV

Brocacef BV (inclusief Mediq Farma BV)

Brocacef Groothandel
Groothandel in geneesmiddelen en medische producten aan apotheekhoudenden.

Brocacef Zorglogistiek
Levering van geneesmiddelen en medische middelen, alsmede diensten op het gebied van inrichting, uitvoering en besturing van zorgprocessen rondom deze middelen aan zieken- en verpleeghuizen en consumenten.

Brocacef Veterinaire Diensten
Groothandel in diergeneesmiddelen ten behoeve van dierenartsen

Straatweg 2
3604 BB Maarssen

Directie:

N. van Esschoten.
W.G. Mulder
B.G. Princée
R.M. Woning
Brocacef Groep NV

Straatweg 2
3604 BB Maarssen

Brocacef Maatmedicatie BV (Inclusief Systemfarma BV)

Verpakking van geneesmiddelen ten behoeve van apotheken, zieken- en verpleeghuizen en consumenten.

Darwinstraat 31 b
6718 XR Ede

Touwslagerij 17
4762 AT Zevenbergen

Directie:
M.W.H. van de Loo
Brocacef Groep NV

Brocacef Supplies & Services BV

Handelsonderneming op het gebied van drukwerk, verpakkingen, apparatuur, consumentenartikelen en technische service ten behoeve van apotheken, ziekenhuizen en industrie.

Straatweg 2
3604 BB  Maarssen

Directie:
R.H.B Overbeek
Brocacef Groep NV

Brocacef Ziekenhuisfarmacie BV

Farmaceutische zorg- en dienstverlening ten behoeve van zorginstellingen en hun intra- en extramurale cliënten, alsmede het bieden van ondersteunende dienstverlening aan zorginstellingen.

De Amfoor 1
5807 GW Oostrum

Directie:
D.R.T van Orsouw
Brocacef Groep NV

Brocacef Healthcare Logistics BV (tot 1 februari Mediq Healthcare Logistics BV)

Distributie en opslag van farmaceutische producten ten dienste van fabrikanten.

Basicweg 8
3821 BR Amersfoort

Directie:
H.H. Lantsheer
Brocacef Groep NV