Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
5

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

voeg toe aan selectie

 
 
   
    In duizenden euro’s  
    Toe te rekenen aan eigenaars van de Vennootschap Minderheids- belang Totaal eigen vermogen  
     
     
    Aandelen- kapitaal Agio Statutaire reserve Overige Reserves Resultaat boekjaar Totaal  
     
     
    Stand per 31 januari 2015 25.469 95.451 1.638 83.209 48.592 254.359 254.359  
     
    Verdeling winst boekjaar 2014/15 16 48.576 (48.592)  
     
    Transacties met aandeelhouders:  
    Dividend 2014/15 (8.574) (8.574) (8.574)  
    Agiostorting 1.875 1.875 1.875  
    Resultaat na belastingen 2015/16 19.964 19.964 19.964  
     
    Stand per 31 januari 2016 25.469 97.326 1.654 123.211 19.964 267.624 267.624  
 
   
   
    In duizenden euro’s  
    Toe te rekenen aan eigenaars van de Vennootschap Minderheids- belang Totaal eigen vermogen  
     
    Totaal  
    Aandelen- kapitaal Agio Statutaire reserve Overige Reserves Resultaat boekjaar  
     
     
    Stand per 31 januari 2016 25.469 97.326 1.654 123.211 19.964 267.624 267.624  
     
    Verdeling winst boekjaar 2015/16 17 19.947 (19.964)  
     
    Acquisitie van minderheidsbelangen zonder wijziging van zeggenschap 2.223 2.223  
     
    Transacties met aandeelhouders:  
    Dividend 2015/16 (7.986) (7.986) (509) (8.495)  
    Agiostorting 149.778 149.778 149.778  
     
    Resultaat na belastingen 2016/17 135.172 16.401 16.401 1.998 18.399  
     
    Stand per 31 januari 2017 25.469 247.104 1.671 135.172 16.401 425.817 3.712 429.529  
 
   

Klik op de noot voor toelichting.

De toelichting in hoofdstuk 6 t/m 10 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.