Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
1

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

voeg toe aan selectie

 
 

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
8   Netto-omzet 1.959.301 1.254.470  
    Inkoopwaarde van de omzet (1.599.815) (1.061.697)  
    Brutowinst 359.486 192.773  
9   Overige bedrijfsopbrengsten 27.385 11.663  
10   Personeelskosten (221.190) (116.312)  
11   Overige bedrijfskosten (106.212) (45.570)  
15,16,17   Afschrijvingskosten (18.103) (10.721)  
15,16   Bijzondere waardevermindering vaste activa (153)  
    Totaal bedrijfskosten (345.505) (172.756)  
     
    Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 41.366 31.680  
13   Financieringsbaten 469 762  
13   Financieringslasten (10.533) (6.034)  
13   Overige financiële resultaten (1.495)  
    Netto financieringslasten (11.559) (5.272)  
18   Resultaat geassocieerde deelnemingen 805 1.029  
    Resultaat voor belastingen 30.612 27.437  
14   Belastingen (12.213) (7.473)  
    Resultaat na belastingen 18.399 19.964  

     
    Resultaat toe te rekenen aan:  
    Eigenaars van de Vennootschap 18.399 19.964  
    Minderheidsbelang (1.998)  
    Resultaat na belastingen 16.401 19.964  
 
   

Klik op de noot voor toelichting.

De toelichting in hoofdstuk 6 t/m 10 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.