Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
14

Overige gegevens

voeg toe aan selectie

 
 

Voorstel tot resultaatbestemming

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over 2016/17 als volgt te bestemmen: een bedrag ad EUR 10,7 miljoen toevoegen aan de overige reserves en het resterende bedrag ad EUR 5,7 miljoen als dividend uit te keren. Echter aangezien het dividend wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders is het voorstel niet verwerkt in de jaarrekening.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.