Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
10

Overige vermeldingen

voeg toe aan selectie

 
 
noot
32

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Operationele lease overeenkomsten

De Groep beheert diverse activa onder operationele lease. Dergelijke overeenkomsten hebben voornamelijk betrekking op onroerend goed en het wagenpark. De toekomstige minimale leasebetalingen onder niet-opzegbare operationele lease overeenkomsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Termijnen vervallend binnen 1 jaar 20.525 10.385  
    Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar 43.456 14.637  
    Termijnen vervallend na 5 jaar 11.489 4.393  
    Lease- en huurverplichtingen 75.470 29.415  
 
   

De Groep huurt een aantal panden (apotheken) op basis van operationele lease. De leaseovereenkomsten kennen doorgaans een looptijd van 10 tot 15 jaar, met een optie tot verlenging daarna. De leasebetalingen worden elk jaar verhoogd aan de hand van de markthuren. Enkele van deze geleasede panden zijn door de Groep onderverhuurd. De huur- en onderverhuurovereenkomsten hebben nagenoeg dezelfde looptijden.

In het boekjaar 2016/17 werd uit hoofde van operationele leaseovereenkomsten EUR 20,8 miljoen in de winst-en-verliesrekening opgenomen (2015/16: EUR 10,4 miljoen).

Lease overeenkomsten waarbij de Groep optreedt als verhuurder:

Lease overeenkomsten waarbij de Groep optreedt als verhuurder vertegenwoordigen uitsluitend operationele leasing in de vorm van (onder)verhuur van panden en ruimten aan huisartsen en huisartspraktijken. De toekomstige minimale lease ontvangsten zijn als volgt:

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Termijnen vervallend binnen 1 jaar 4.545 2.303  
    Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar 10.022 3.251  
    Termijnen vervallend na 5 jaar 3.028 460  
    Lease- en huuropbrengsten 17.595 6.014  
 
   

Gedurende het boekjaar 2016/17 werd een huuropbrengst van EUR 3,6 miljoen (2015/16: EUR 1,9 miljoen) in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Overige contractuele verplichtingen

De Groep is per jaareinde EUR 1,8 miljoen (2015/16: EUR 1,5 miljoen) aan overige contractuele verplichtingen aangegaan. Deze contractuele verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op verbouwingen van het hoofdkantoor in Maarssen en op verbouwingen van apotheekpanden.

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Per 31 januari 2017 zijn er garanties aan ING Commercial Finance ter hoogte van circa EUR 96,9 miljoen (31 januari 2016: EUR 85,1 miljoen). Deze garanties hangen samen met de lopende kredietfaciliteit en zijn afgegeven over een deel van de handelsdebiteuren. De Groep heeft de beschikking over een kredietfaciliteit van EUR 100,0 miljoen (31 januari 2016: EUR 75,0 miljoen), waar per 31 januari 2017 voor EUR 477 gebruik van gemaakt werd (31 januari 2016: nihil).

noot
33

Verbonden partijen

Moedermaatschappij

Per 1 december 2010 heeft PHOENIX 45% van haar 100% (indirecte) belang overgedragen aan Celesio als onderdeel van de overname door de Vennootschap van LLOYDS Nederland BV. PHOENIX en Celesio zijn de 2 aandeelhouders die alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Brocacef Groep NV (indirect) houden overeenkomstig het volgende schema:

   
    Aandeelhouders Normale
aandelen A
Normale
aandelen B
Totaal aandelen  
    PHOENIX
(via PHOENIX PIB Dutch Holding BV)
140.077
(100%)
0
(0%)
140.077
(55%)
 
    Celesio 0
(0%)
114.608
(100%)
114.608
(45%)
 
    Totaal 140.077
(100%)
114.608
(100%)
254.685
(100%)
 
 
   

Bestuur en raad van commissarissen

De beloning van bestuur en raad van commissarissen is opgenomen onder noot 50 van de enkelvoudige jaarrekening. De beloning zoals vermeld onder noot 50 van de enkelvoudige jaarrekening wijkt niet af van de geconsolideerde cijfers.

Financiering

De Groep is onder andere gefinancierd door middel van een door de moedermaatschappij, PHOENIX PIB Dutch Holding NV, verstrekte lening. Per 31 januari 2016 was er sprake van een lening ter hoogte van EUR 282,7 miljoen (31 januari 2016: EUR 20,0 miljoen). Over het boekjaar 2016/17 bedroeg de interest over de verstrekte lening EUR 8.173 (2016/17: EUR 1.473), waarvan per 31 januari 2017 nog EUR 107 open stond (31 januari 2016: EUR 178).

Daarnaast heeft de Groep een rekening courantkrediet bij de verbonden partij PHOENIX PIB International Beteiligungs GmbH. Per 31 januari 2017 is er echter sprake van een vordering op PHOENIX PIB International Beteiligungs GmbH ter hoogte van EUR 8,6 miljoen (31 januari 2016: schuld ad 10,8 miljoen vordering). Over het boekjaar 2015/16 bedroeg de interest over de rekening courant EUR 249 (2015/16: EUR 494), waarvan per 31 januari 2017 nog EUR 70 open stond (31 januari 2016: EUR 79).

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG heeft zich via PHOENIX PIB Dutch Holding NV garant gesteld voor de overname van Mediq Apotheken Nederland door de Groep. De Groep heeft voor deze garantstelling EUR 1.252 (2015/16: EUR 3.694) als kosten opgenomen onder de interest lasten, waarvan per 31 januari 2017 nog niets meer open stond (31 januari 2016: EUR 3.694).

Overige transacties met verbonden partijen

   
    In duizenden euro’s Transactie- waarde Transactie- waarde Uitstaand saldo Uitstaand saldo  
    2016/17 2015/16 2016/17 2015/16  
     
    Verkoop (beheers-)diensten  
     
    PHOENIX PIB Dutch Holding BV 47 46  
    PHOENIX PIB Finance BV 59 56  
    PHOENIX PIB Dutch Finance BV 48 47  
     
    Verkoop van goederen  
     
    Tamro Finland 252 193 61 34  
    PHOENIX Pharma Einkauf GmbH 139 5  
    Geassocieerde deelnemingen 8.472 9.635 1.855 1.880  
     
    Inkoop van goederen  
     
    PHOENIX Pharma Einkauf GmbH 695 866 8 4  
    PHOENIX Healthcare Distribution Ltd 1.389 1.196 192 50  
    PHOENIX Pharma SAS 976 79 20 7  
    PHOENIX Arzneiwarengrosshandlung GmbH 208 171 4 26  
    PHOENIX Pharma Zrt 93 89 7  
 
   
noot
34

Groepsentiteiten

Groepsmaatschappijen

De volgende entiteiten zijn volledig meegeconsolideerd per 31 januari 2017:

   
    Naam Land van vestiging Belang  
    2016/17 2015/16  
     
    Brocacef Groep NV Nederland 100% 100%  
    Brocacef BV Nederland 100% 100%  
    Brocacef Facilitair Bedrijf BV Nederland 100% 100%  
    BENU Nederland BV Nederland 100% 100%  
    BENU Apotheken BV Nederland 100% 100%  
    Farmassure Vastgoed BV Nederland 100% 100%  
    Brocacef Supplies & Services BV Nederland 100% 100%  
    Brocacef Centrale Diensten BV Nederland 100% 100%  
    BENU Direct BV * Nederland 100% 100%  
    Brocacef Ziekenhuisfarmacie BV Nederland 100% 100%  
    Brocacare BV Nederland 100% 100%  
    Brocacef Maatmedicatie BV Nederland 100% 100%  
    Mediq Apotheken Nederland* Nederland 100%  
    Mediq Pharma Logistics BV* Nederland 100%  
    Mediq Farma BV* Nederland 100%  
    Mediq Central Filling Apotheek BV* Nederland 100%  
    Mediq Systemfarma BV* Nederland 100%  
    Polyfarma BV* Nederland 100%  
    Mediq Apotheken Beheer BV* Nederland 100%  
    Mediq Apotheken BV* Nederland 100%  
    Apotheek Gorinchem BV* Nederland 100%  
    Apotheek Overkapel BV* Nederland 100%  
    Apotheek Thung BV* Nederland 100%  
    Apotheek Achtse Barrier BV* Nederland 100%  
    Apotheek De Huet BV* Nederland 100%  
    Stadsapotheek Jeudje BV* Nederland 100%  
    Holding Apotheek Oostgaarde BV* Nederland 100%  
    Mediq Vastgoed BV* Nederland 100%  
    Mediq Deelnemingen BV* Nederland 100%  
    Apotheken Tiel Holding BV* Nederland 100%  
    Mediveen Apotheek BV* Nederland 100%  
    Apotheek Helleman BV* Nederland 100%  
    Auw Yang Apotheek BV* Nederland 100%  
    K.Y. Auw Yang Holding BV* Nederland 100%  
    Apotheken Dordrecht BV* Nederland 100%  
    Apoth. Menheerse-Sint Joris BV* Nederland 100%  
    Centrumapotheek Enkhuizen BV* Nederland 100%  
    Holding Apotheek Uithoorn BV* Nederland 100%  
    Holding Apotheken Helmond BV* Nederland 100%  
    Holding Charloische Apoth. BV* Nederland 100%  
    Holding Apotheek Dirksland BV* Nederland 100%  
    Holding Apoth. Badhoevedorp BV* Nederland 100%  
    Holding Apotheek Beckers BV* Nederland 100%  
    Apotheek Klundert BV* Nederland 100%  
    Apotheek Vught BV* Nederland 100%  
    Apotheek Nijmegen BV* Nederland 100%  
    Holding Apotheek IJsselveld BV* Nederland 100%  
    Hold. Ap. Soest-Hoevelaken BV* Nederland 100%  
    Apotheek De Meern BV* Nederland 100%  
    Apotheek Wezep BV* Nederland 100%  
    Holding Ap. Hollands Kroon BV* Nederland 100%  
    Singel Apotheek Marsdijk BV* Nederland 100%  
    Apotheek Stadsweiden BV* Nederland 100%  
    VOF Apotheek Beckers* Nederland 51%  
    VOF Apotheek Badhoevedorp* Nederland 67%  
    VOF Apotheek Dirksland* Nederland 51%  
    Thure Apotheken VOF* Nederland 74%  
    Apotheek IJsselmonde VOF* Nederland 90%  
    VOF Apoth Menheerse-Sint Joris* Nederland 80%  
    Apotheek Enkhuizen VOF* Nederland 60%  
    Apotheek Oud-West VOF* Nederland 51%  
    VOF Apotheek Gorinchem* Nederland 67%  
    VOF De Gulden Scarabee* Nederland 70%  
    VOF Charloische Apotheken* Nederland 67%  
    Lamberts BV* Nederland 80%  
    Apotheek Gorecht BV* Nederland 55%  
    Apotheek Van Rijn BV* Nederland 67%  
    Tielse Apotheken BV* Nederland 79%  
    Apotheek Overvecht BV* Nederland 75%  
    VOF Apotheek Oostgaarde* Nederland 67%  
    VOF Apotheek IJsselveld* Nederland 51%  
    VOF Apotheken Soest-Hoevelaken* Nederland 70%  
    VOF Apotheek Hollands Kroon* Nederland 67%  
 
   

* – Per juni 2016 geacquireerd via de acquisitie van Mediq Apotheken Nederland

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

De volgende entiteiten zijn verantwoord als investeringen in geassocieerde deelnemingen:

   
    Naam Land van vestiging Belang  
    2016/17 2015/16  
     
    Apotheek America CV Nederland 35% 35%  
    Chee Holding BV Nederland 35% 35%  
    Fernandes Farma BV Nederland 35% 35%  
    OpEx Holding BV Nederland 35% 35%  
    Pijnenburg Farmacie BV Nederland 28% 28%  
    Farmaceutisch Centrum Máxima BV Nederland 35% 35%  
    Euro Registratie Collectief BV Nederland 33% 33%  
    Gezondheidscentrum Woldzoom Beheer BV Nederland 20% 20%  
    Polikl. Apoth. Lievensberg BV* Nederland 50%  
    Apotheek Willekens VOF* Nederland 50%  
    Apotheek Binnendijk VOF* Nederland 49%  
    Apotheek Danielsplein BV* Nederland 30%  
    Mediq Apotheek Waterlinie VOF* Nederland 55%  
    Apotheek Heer BV** Nederland 49%  
    Apotheek Straver BV** Nederland 51%  
    Apotheek De Eendracht VOF** Nederland 50%  
 
   

* – Per juni 2016 geacquireerd via de acquisitie van Mediq Apotheken Nederland

** – Per juni 2016 geacquireerd via de acquisitie van Mediq Apotheken Nederland en zijn geclassificeerd als activa aangehouden voor verkoop

noot
35

Gebeurtenissen na de balansdatum

Na balansdatum (31 januari 2017) hebben diverse aan- en verkooptransacties van apotheken plaatsgevonden. Acht apotheken zijn voor 100% geacquireerd, van één apotheek is met de additionele acquisitie van een 49% aandeel het 100% belang verworven, en in twee apotheken is een minderheidsbelang verworven.
Na balansdatum zijn dertien remedie apotheken verkocht (9 volledig eigendom, 2 meerderheidsdeelnemingen en 2 minderheidsdeelnemingen) en daarnaast is nog één apotheek (volledig eigendom) verkocht.

Er hebben verder geen materiële gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.