Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
9

Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht

voeg toe aan selectie

 
 
noot
31

Aansluiting kasstroommutaties met balansmutaties

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het resultaat na belasting als startpunt gehanteerd. De operationele kasstroom wordt vervolgens gecorrigeerd voor componenten in het resultaat die geen kasstromen zijn en voor componenten die betrekking hebben op investeringen.