Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 

Bericht van de voorzitter van de groepsdirectie

voeg toe aan selectie

 
 

Het jaar 2016/17 is wellicht het meest historische jaar in de geschiedenis van Brocacef Groep. De autoriteiten keurden na ruim 18 maanden de overname goed van Mediq Apotheken Nederland. In 2015 kreeg Brocacef Groep al goedkeuring van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en verwees de Europese Commissie de casus door naar de Nederlandse mededingingsautoriteiten.

overname
Mediq Apo­­theken Nederland
goedgekeurd

Daarna zijn we ruim 12 maanden onderweg geweest met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om de benodigde goedkeuring te krijgen. Die kwam uiteindelijk in juni 2016, weliswaar onder zeer zware voorwaarden. Naast de verplichte verkoop van Mediq’s Distrimed B.V. en 38 eigendomsapotheken die als remedie verkocht moesten worden, werden we ook geconfronteerd met het gedwongen vertrek van een groot aantal franchisers en kwam als klap op de vuurpijl het groothandelsverbod van twee jaar voor al deze remedies.

Ondanks deze zware remedies bleef onze businesscase overeind door de grote voordelen die deze overname op gaat leveren voor de organisatie, onze klanten en andere stakeholders.

Het zeer langdurige en trage proces om tot de goedkeuring te komen, heeft veel gevraagd van de organisatie. De medewerkers van beide ondernemingen hebben ruim 18 maanden in onzekerheid gezeten over hun toekomst. Beide bedrijven stonden zeker niet stil maar grote projecten en investeringen werden vanzelfsprekend uitgesteld. Onze aandeelhouders hebben eveneens veel geduld en begrip getoond en het volledige vertrouwen gegeven aan het Nederlandse management.

Medio juni kwam dan de langverwachte kick-off van de integratie. Er waren townhalls in alle vestigingen en bij alle bedrijven van Brocacef Groep en veel persaandacht. In een klap marktleider op vrijwel alle markten waarop we actief zijn. De ambitie die we enkele jaren geleden met elkaar vastgesteld hebben, werd waarheid.

Direct na de goedkeuring zijn we met de integratie gestart met meer dan 100 projecten. Via een raamadviesaanvraag bij de ondernemingsraad en een groot aantal deeladviesaanvragen verkregen we ook de interne goedkeuringen om onze grote plannen uit te kunnen voeren. Aan het eind van 2016 zaten we nog middenin de integratie, maar liepen alle projecten op schema en hier en daar zelfs voor op de businesscase.

In 2017 en daarna gaan we nog een groot aantal integratieprojecten afronden. Dat doen we door middel van een uitgekiend changeprogramma waarin we niet alleen de culturen van beide bedrijven gaan integreren maar ook inhoud gaan geven aan de juiste invulling van ons marktleiderschap.

2016 was uitdagend, dynamisch en spannend, in 2017 gaan we vorm geven aan het nieuwe Brocacef en dat is zeker niet minder interessant.

Met vriendelijke groet,
Peter de Jong

Medio juni de langverwachte
kick-off
van de
integratie