Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
12

Evenwichtige verdeling van man en vrouw

voeg toe aan selectie

 
 

Evenwichtige verdeling van man en vrouw directie en raad van commissarissen

Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van de directie en de raad van commissarissen wordt ten minste 30% van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen.

Gedurende het boekjaar 2016/17 bestond de voltallige groepsdirectie van Brocacef Groep NV uit mannelijke leden. Dat er binnen de groepsdirectie geen sprake is van een evenwichtige verdeling, zoals hierboven bedoeld, is voornamelijk het gevolg van de geringe omvang van de groepsdirectie. Om in de toekomst toch te komen tot een evenwichtige(re) verdeling zal, zodra er weer een vacature ontstaat bij gelijke geschiktheid van kandidaten, de voorkeur uitgaan naar een vrouw.

Ook de raad van commissarissen bestond gedurende het boekjaar uitsluitend uit mannelijke leden. Aan het criterium van 30% wordt voornamelijk niet voldaan omdat de functie van lid van de raad van commissarissen voor vijftig procent van de leden wordt ingevuld door functionarissen binnen PHOENIX (twee leden) en Celesio (een lid) en één lid is vertegenwoordiger van de medewerkers. Brocacef Groep NV is dus voor een groot deel afhankelijk van de bezetting van functionarissen binnen de moedermaatschappijen. Zo is eind oktober 2016 Marc Owen afgetreden als lid van de raad van commissarissen namens Celesio in verband met zijn uitdiensttreding als voorzitter van de Celesio Management Board. Brian Tyler heeft de functie als voorzitter van de Celesio Management Board overgenomen en in lijn daarmee is hij toegetreden tot de raad van commissarissen. Brocacef Groep NV zal in de toekomst bij het ontstaan van een vacature trachten om de gewenste evenwichtige verdeling te krijgen door de voorkeur uit te spreken voor een vrouwelijke kandidaat als deze beschikbaar is.