Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
6

Financiering

voeg toe aan selectie

 
 

De solvabiliteit bedroeg per 31 januari 2017 40,7% (31 januari 2016: 56,7%). In totaal nam het eigen vermogen toe met EUR 161,9 miljoen voornamelijk als gevolg van een agiostorting door de aandeelhouders van EUR 150,0 miljoen en het positieve resultaat van EUR 18,4 miljoen.

In totaal nam het eigen vermogen toe met
EUR 161,9 miljoen

De leningen en overige financierings-verplichtingen namen echter gedurende het boekjaar ook toe met EUR 263,7 miljoen onder meer als gevolg van door PHOENIX PIB Dutch Holding BV verstrekte leningen en bedroegen per 31 januari 2017 EUR 284,7 miljoen (31 januari 2016: 20,1 miljoen). In verband met een financieringsoverschot werd er per eind boekjaar EUR 8,6 miljoen (31 januari 2016: EUR 10,8 miljoen) uitgezet bij PHOENIX PIB International Beteiligungs GmbH, de netto financieringsverplichtingen stegen daarmee met 265,9 miljoen tot EUR 275,2 miljoen (31 januari 2016: 9,3 miljoen). De ontwikkeling van de netto financieringsverplichtingen zijn voornamelijk het gevolg van extra leningen verstrekt door PHOENIX ten behoeve van de acquisitie van Mediq Apotheken Nederland.