Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
11

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

voeg toe aan selectie

 
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons verantwoord opereren in de breedste zin van het woord. Niet alleen als leverancier en dienstverlener in de zorg maar ook als werkgever. Voor onze medewerkers streven wij naar diversiteit, ontwikkelingsmogelijkheden en een goede balans tussen werk en vrije tijd. Deze aspecten zien wij als belangrijke voorwaarden voor verdere persoonlijke groei van onze medewerkers.

ver­antwoord opereren
in de breedste zin van het woord

PHOENIX group is in 2012 gestart met een programma en beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het zogenaamde ‘Corporate Social Responsibility’. In 2015 is Brocacef bij dit programma aangesloten en rapporteert ieder jaar over vastgestelde onderdelen van het gehele bedrijf. Samen met enkele maatschappelijke betrokken projecten waar PHOENIX zich aan heeft verbonden, vormt dit het Corporate Social Responsibily jaarverslag. Een link naar dit verslag vindt u hier:

http://www.phoenixgroup.eu/EN/PHOENIXgroup/CSR/Pages/CSRReports.aspx .