Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
4

Medewerkers

voeg toe aan selectie

 
 

Onze medewerkers

Onder het motto ‘Samen Meer’, maken wij slimme, persoonlijke en toegankelijke zorg.

Met onze mensen die het verschil maken en die onze kernwaarden, mensgericht, verantwoordelijk en vooruitstrevend leidend laten zijn voor ons handelen, zorgen wij dat we naast de klant staan, slim groeien, en zorg dichtbij bieden.

In de voorbereiding op de overname van Mediq Apotheken Nederland BV door Brocacef Groep NV hebben we ons gerealiseerd dat vele bedrijven ons voorgingen met grote overnames. Uit die ervaring is gebleken dat 70% van de fusies en overnames mislukt omdat er te weinig aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van een passende cultuur.

Wij hebben uitgesproken dat wij willen horen bij de 30% fusies en overnames die wel succesvol zijn. Daarom is er voorafgaand aan de overname onder het motto ‘samen meer’ een cultuurprogramma ontwikkeld.

Het aantal vaste medewerkers per einde boekjaar bedroeg
4.665

Aantal medewerkers

Het aantal vaste medewerkers per einde boekjaar bedroeg 4.665 (3.538 FTE), dit is een stijging van 2.471 medewerkers (1.881 FTE) ten opzichte van vorig jaar toen er 2.194 (1.657 FTE) waren. Deze stijging is veroorzaakt door de overname van Mediq Apotheken Nederland enerzijds en een afbouw van personeel op onder meer de hoofdkantoren en als gevolg van de verkoop van apotheken anderzijds.

Medezeggenschap

In verband met de overname door Brocacef Groep N.V. van Mediq Apotheken Nederland B.V., Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. en de daaruit volgende samenvoeging van ondernemingen, is er gedurende het boekjaar 2016/17 op een intensieve en constructieve wijze met de medezeggenschap van zowel Brocacef als Mediq Apotheken Nederland samengewerkt.

De medezeggenschap heeft zich over een aanzienlijk aantal complexe instemmings- en adviesaanvragen gebogen en daarover, veelal onder voorwaarden ingestemd of positief geadviseerd.

De behandeling van de adviesaanvragen heeft met grote zorgvuldigheid plaatsgevonden, waarbij de belangen voor zowel de betrokken medewerkers als de organisatie zo goed mogelijk zijn behartigd.

De leden van de ondernemingsraad van Mediq Apotheken Nederland participeren inmiddels binnen de medezeggenschapsorganen van Brocacef. Bezien wordt op welke manier de medezeggenschap in de nieuwe organisatie vorm zal krijgen. Wij vertrouwen er op dat de rol van de medezeggenschap zal blijven bijdragen aan de continuïteit van onze bedrijven en de belangen van onze medewerkers.

De behandeling van de
adviesaanvragen heeft met
grote

zorgvuldig­heid 
plaatsgevonden