Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
3

Onze activiteiten

voeg toe aan selectie

 
 

BENU Apotheken

BENU Apotheken is, inclusief de apotheken van Mediq apotheken Nederland, een keten van bijna 500 apotheken die samen aan ruim 4 miljoen patiënten optimale service en kwaliteit biedt bij het verstrekken van geneesmiddelen en hieraan gerelateerde zorgverlening. De ambitie van BENU Apotheken is de grootste en best gewaardeerde apotheekketen van Nederland te worden. De keten bestaat uit eigendomsapotheken en franchise/partners: zelfstandige apothekers die hun voordeel doen met onze kennis en kunde in de eerstelijns farmacie en gebruik willen maken van de voordelen van de schaalgrootte die wij met onze keten realiseren. Per einde van het boekjaar 2016/17 bedroeg het aantal franchisers/partners minder dan 200. Het aantal eigendomsapotheken is ruim 300.

bijna 500 apotheken die samen aan ruim
4 miljoen patiënten
optimale service en kwaliteit biedt

Integratie en de omzetting naar het BENU Apotheek concept

Na de overname van Mediq Apotheken Nederland in juni 2016 heeft BENU de focus vooral gericht op een succesvolle integratie van de Mediq eigendomsapotheken en franchise/partners. In juli 2016 zijn we direct gestart met het omzetten van alle eigendomsapotheken naar het BENU concept. In het eerste kwartaal van 2017 hebben wij de omzetting naar het BENU concept afgerond en zijn ook de apotheken van onze franchisers/partners omgebouwd.

Remedies

Vanuit de ACM zijn strikte voorwaarden gesteld aan de overname. Dit betekende dat wij een remedietraject zijn ingegaan en afscheid moesten nemen van 38 eigendomsapotheken en een groot aantal franchise/partnerapotheken. Op 7 december 2016 is de eerste van de 38 remedie apotheken daadwerkelijk verkocht. Per 1 mei 2017 zijn de laatste 2 remedie apotheken verkocht. Daarmee zijn per die datum alle remedie apotheken overgedragen.

Geïntegreerde farmaceutische zorg

In ons streven de best gewaardeerde apotheekketen van Nederland te worden, hebben wij een duidelijke keuze gemaakt voor het zorgprogramma Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (GFZ) en dit in 2017 te implementeren bij alle BENU Apotheken.

Zorginnovatieprijs

We zijn trots dat twee partner apotheken uit onze gelederen de zorginnovatieprijs 2016 hebben gewonnen met het project WijsGrijs en Kwetsbare ouderen. Adriaan Barentsen, onderdeel van Pharmium apothekers won de prijs met het project: ‘WijsGrijs’. Fleur de Groot van de Zuilense apotheek won samen met apotheek Ondiep de prijs met het project ‘Kwetsbare Ouderen’.

twee partner apotheken hebben de
zorginnovatie­prijs 2016
gewonnen

Samenwerking Brocacef-bedrijven

Naast de samenwerking met Brocacef Supplies & Services op het gebied van de geneesmiddelenuitgifteautomaten en de implementatie van tracking & tracing is ook de samenwerking met de andere Brocacef-bedrijven geïntensiveerd. Met Brocacef Maatmedicatie hebben wij de brievenbusverpakkingen voor medicatie op maat verder uitgebreid. Ook dit leidt tot meer efficiency in de apotheek en tot meer gemak voor de klant. Met Brocacef Ziekenhuisfarmacie werken wij samen op het gebied van apotheekbereidingen en trekken wij samen op bij aanbestedingen van instellingen. Met Brocacef Zorglogistiek voerden wij een zorgproject ten behoeve van HIV-patiënten uit, gericht op verhoging van therapietrouw.

Zorgverzekeraars

De onderhandelingen met zorgverzekeraars om tot nieuwe overeenkomsten voor 2017 voor onze apotheken te komen zijn, ondanks complicerende factoren voortvloeiend uit de overname van Mediq Apotheken Nederland en ACM remedies, voorspoedig verlopen. Wij hebben met alle zorgverzekeraars overeenstemming bereikt waardoor wij in staat zijn ons hoogwaardige aanbod verder te ontwikkelen en verzekerde zorg aan te kunnen blijven bieden aan al onze klanten.

Groei

In 2017 willen we door middel van acquisities verder groeien in het aantal BENU eigendoms- en partner apotheken.

BENU Direct

BENU Direct levert medische hulpmiddelen aan patiënten thuis en in verpleeghuizen. In het afgelopen jaar zijn er ook belangrijke operationele verbeteringen gerealiseerd ten aanzien van klantbediening, mede door het nieuwe e-commerce platform: benudirect.nl. Daarop kunnen onze patiënten online hun hulpmiddelenzorg regelen en hun bestellingen volgen. Het aantal klanten groeit mede doordat BENU Direct één van de partijen is die door VGZ geselecteerd is als leverancier voor incontinentiezorg 2017 en 2018.

Brocacef Groothandel

Brocacef Groothandel levert geneesmiddelen en medische producten en ondersteunt haar klanten met tal van diensten die hen in staat stellen om de zorgverlening in de apotheek, artsenpraktijk, veterinaire praktijk of instelling zo optimaal mogelijk in te vullen. Tot onze diensten behoren het geavanceerde online bestelsysteem BROKIS, central en local filling. De distributie naar de afnemers vindt plaats volgens het ‘temperature controlled last mile distribution’ principe, zodat de geneesmiddelen volgens de meest recente GDP-eisen vervoerd worden.

Ontwikkelingen

De strenge voorwaarden van de ACM hebben op de groothandel veel impact gehad. Een jarenlange zorgvuldig opgebouwde relatie moest met een aantal klanten gedwongen worden beëindigd. Daar tegenover stond dat we als gevolg van de overname van Mediq Apotheken Nederland ook een groot aantal nieuwe zelfstandige klanten konden begroeten. Hiertoe behoorde ook de grote groep Mediq Apotheken en apotheekhoudende huisartsen. De overname van de HuisartsPlus-formule speelde daarbij een belangrijke rol. De formule heeft inmiddels met een nieuwe huisstijl en inhoud bij Brocacef Groothandel een goede doorstart gemaakt.

Instellingen

Dit onderdeel heeft in 2016 een behoorlijke autonome omzetgroei kunnen laten zien en tevens werden de aangeboden diensten verder uitgebreid.

2016 heeft een behoorlijke autonome
omzetgroei
laten zien

Ompak activiteiten

Vrij snel na de overname is in goed overleg met de ondernemingsraad besloten de vestiging van Polyfarma in Groningen te sluiten. De activiteiten zijn inmiddels samengevoegd in Maarssen als onderdeel van Aeramphic en Brocacef Groothandel.

Distributiecentra

Het voormalige distributiecentrum van Mediq Apotheken Nederland in Oss is na de overname van Mediq Apotheken Nederland toegevoegd aan Brocacef Groothandel.

Sinds vrijdag 30 september 2016 is Brocacef DC Eindhoven een ‘groene’ vestiging. Energie wordt voor een deel opgewekt door zonnepanelen. Hierdoor draagt Brocacef bij aan een groener milieu, waar we natuurlijk erg trots op zijn.

Om de verkoop van geneesmiddelen via internet veiliger te maken, komt er een verplicht EU logo voor internetaanbieders.

Central Filling 2.0 live in Eindhoven

In 2016 hebben we hard gewerkt om de nieuwe Central Filling-oplossing in Eindhoven vorm te geven. Op 14 november 2016 is deze locatie succesvol live gegaan.

Supply chain

In de Supply Chain is het Slim4 systeem uitgerold in de groothandel. In alle groothandelsvestigingen wordt de voorraad gepland, bewaakt en aangestuurd vanuit Slim4, waardoor een optimale voorraadsituatie ontstaat (juiste hoeveelheid en optimale beschikbaarheid). Slim4 Retail, waarmee al in de voormalige Mediq Apotheken werd gewerkt, is ook stap voor stap geïmplementeerd in de BENU Apotheken.

Slim4 Retail
stap voor stap geïmplementeerd in de BENU Apotheken.

Transport

De afdelingen Transport van Brocacef en Mediq zijn samengevoegd. De hubs, van waaruit de fijn distributie naar apotheken en patiënten plaatsvindt, zijn geschikt gemaakt voor het grotere vervoersaanbod. Ook hebben we voorbereidingen getroffen om begin 2017 de nieuwe Brocacef koelbak in het systeem op te nemen.

Brocacef Veterinaire Diensten

Deze groeimarkt heeft ook in 2016 een mooie omzetgroei laten zien.

Brocacef Zorglogistiek

Brocacef Zorglogistiek richt zich met een uitgebreid producten- en dienstenpakket op de zorgmarkt: van zorginstellingen tot en met patiënten in de thuissituatie. De activiteiten van Brocacef Zorglogistiek zijn te onderscheiden in twee deelgebieden: groothandelsactiviteiten en zorgprogramma’s. Hierbij gaat het om patiënten van zorgverzekeraars met wie Brocacef Zorglogistiek een contract heeft afgesloten.

Positie verstevigd

2016 was voor Brocacef Zorglogistiek in veel opzichten een succesvol jaar. Zowel de klinische als poliklinische markt hebben een stevige groei doorgemaakt. Dat geldt ook voor de leveranties van medische hulpmiddelen aan instellingen. Helaas hebben we de activiteiten van Distrimed B.V. bij de overname van Mediq Apotheken Nederland direct moeten verkopen, waardoor wij geen nieuwe klanten konden verwelkomen.

2016 was voor Brocacef Zorglogistiek in veel opzichten een
succesvol jaar

Zorgprogramma’s

Samen met leveranciers van specialistische geneesmiddelen en ziekenhuisapothekers ontwikkelt Brocacef Zorglogistiek zorgprogramma’s ten behoeve van patiënten thuis. Brocacef Zorglogistiek verzorgt hierbij zowel de logistiek als de verpleegkundige zorg rondom deze geneesmiddelen. Bij de kennis en expertise die Brocacef Zorglogistiek heeft opgebouwd, vormen optimalisatie van therapietrouw en voorkoming van spillage de sleutelbegrippen. In het verslagjaar werd het aantal zorgprogramma’s wederom verder uitgebreid.

ISO-certificering

Brocacef Zorglogistiek heeft in 2016 als één van de eerste logistieke zorgpartijen in de intramurale markt de nieuwe ISO-norm 9001:2015 behaald.

ISO-norm 9001:2015
behaald

Brocacef Maatmedicatie

Brocacef Maatmedicatie, inclusief Systemfarma dat vanuit Mediq Apotheken Nederland is geacquireerd, houdt zich bezig met het per innamemoment verpakken van geneesmiddelen voor patiënten thuis en in zieken- en verpleeghuizen. Brocacef Maatmedicatie beschikt over de nieuwste apparatuur om medicatie foutloos op maat op rollen te verpakken. De medicatierollen verhogen de medicatieveiligheid en vergroten de therapietrouw. Daarnaast brengen de medicatierollen gemak voor patiënt en verpleging.

Groei

De strenge voorwaarden van de ACM hebben ook op Brocacef Maatmedicatie veel impact gehad. Een jarenlange zorgvuldig opgebouwde relatie moest ook hier met een aantal klanten gedwongen worden beëindigd. Daar tegenover stond dat we als gevolg van de overname van Mediq Apotheken Nederland (Mediq Systemfarma) ook een groot aantal nieuwe zelfstandige klanten konden begroeten.

Verhoging kwaliteit

Na de overname van Mediq Apotheken Nederland werden de baxtering activiteiten geïntegreerd met de processen bij Brocacef Maatmedicatie. Gedurende het boekjaar vond ook een verdere uitrol van de brievenbusverpakkingen plaats. De brievenbusverpakkingen, waarin de medicatierollen verpakt worden, zorgen voor meer gemak en minder handling in de apotheek en zijn gemakkelijker qua bezorging.

Brocacef Supplies & Services

Brocacef Supplies & Services is een ondernemende en innovatieve partner. Het totaalconcept aan producten en diensten van Brocacef Supplies & Services is onder te verdelen in de segmenten LIVSANE, verpakkingen, drukwerk en techniek. De onderneming is voornamelijk actief binnen de extra- en intramurale markt en levert daarnaast aan de industrie.

Brocacef Supplies & Services ziet erop toe dat haar productportfolio en het aanbod van diensten op de markt blijven afgestemd. Met betrekking tot de verhoogde kwaliteitseisen die zowel intern als extern gelden voor processen, producten en diensten is recent het vernieuwde ISO 9001:2015 certificaat verkregen.

LIVSANE

Het LIVSANE assortiment bestaat momenteel uit circa 75 producten waaronder crèmes en zalven, hulpmiddelen, mondspoelingen, verzorging en een nieuwe snoeplijn. Alle producten zijn exclusief verkrijgbaar in de apotheek.

Nu de samenvoeging van Brocacef en Mediq Apotheken Nederland een feit is, wordt Mediq Apotheek private label omgebouwd naar LIVSANE. Deze samenwerking maakt het mogelijk het merk nog verder uit te bouwen en breder in de markt te zetten. In 2016 is de nieuwe LIVSANE snoeplijn en de nieuwe LIVSANE website geïntroduceerd.

Mediq Apotheek private label
wordt omgebouwd naar
LIVSANE

Techniek

Onder Techniek vindt levering, installatie en onderhoud van apparatuur plaats, alsmede ICT-dienstverlening. Brocacef Supplies & Services is hiermee uniek binnen de apotheekmarkt en biedt haar klanten naast producten en apparatuur ook een eigen en op maat gesneden ICT-dienstverlening en technische service.

Brocacef Supplies & Services is binnen Nederland exclusief distributeur voor ServiLocker en ServiSoft Track & Trace van Autopharma Holding BV. Naast de verkoop verzorgen zij tevens de installatie van de machines en de installatie en implementatie van de software. Brocacef Supplies & Services is tevens installatie- en onderhoudspartner van PharmaRobots wat betreft de Pharmaself machine.

Brocacef Ziekenhuisfarmacie

Brocacef Ziekenhuisfarmacie is specialist in integrale farmaceutische zorgverlening aan instellingen in de gezondheidszorg, zoals psychiatrische instellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, verslavingszorg en gehandicaptenzorg. Het gaat hierbij o.a. om de receptverwerking, medicatiecontrole en aflevering van de geneesmiddelen. Daarnaast is Brocacef Ziekenhuisfarmacie gespecialiseerd in het bereiden en doorleveren van apotheekbereidingen.

Farmaceutische toezichthouding (instellingen)

De overgenomen farmaceutische toezichthoudingen van Mediq Apotheken Nederland (Mediq Instellingenapotheek) zullen worden geïntegreerd binnen Brocacef Ziekenhuisfarmacie op de locaties in Oostrum en Maarssen.

Met de implementatie van nieuwe klanten heeft Brocacef Ziekenhuisfarmacie haar positie als marktleider fors versterkt. Dat heeft dit jaar geresulteerd in een autonome groei van 40% bedden, waarop het marktaandeel uitkomt op ruim 8%. Na de integratie van Mediq Apotheken Nederland (Mediq Instellingenapotheek) heeft Brocacef Ziekenhuisfarmacie een marktaandeel van ruim 15%.

Brocacef Ziekenhuis­farmacie
heeft een marktaandeel van ruim
15%

Farmaceutische bereidingen

De overgenomen farmaceutische bereidingen van Mediq Apotheken Nederland (Mediq Bereidingsapotheek Losser) zijn als afdeling binnen Brocacef Ziekenhuisfarmacie gecontinueerd en per 1 februari 2017 formeel ondergebracht bij Brocacef Ziekenhuisfarmacie.

In 2016/17 heeft Brocacef Ziekenhuisfarmacie geïnvesteerd in nieuwe bereidingsapparatuur en heeft tal van nieuwe producten geregistreerd in de Z-index. Dit heeft geresulteerd in een sterke omzetgroei van farmaceutische bereidingen.

Brocacef Healthcare Logistics

Door de overname van Mediq Pharma Logistics (als onderdeel van Mediq Apotheken Nederland) is een nieuwe tak van sport aan het producten- en dienstenaanbod van Brocacef toegevoegd. Deze overname stelt Brocacef in staat het complete pakket aan farmaceutische supply chain oplossingen aan haar opdrachtgevers aan te bieden. Sinds 1 februari 2017 is de bedrijfsnaam officieel gewijzigd in Brocacef Healthcare Logistics BV.

Brocacef Healthcare Logistics is een dienstverlener in gespecialiseerde en innovatieve supply chain oplossingen voor de farmaceutische en medische hulpmiddelenmarkt. Als logistieke professional anticiperen we op logistieke ontwikkelingen in de markt en vertalen dat naar diensten voor onze opdrachtgevers. Brocacef Healthcare Logistics biedt haar opdrachtgevers in de Benelux logistieke diensten op het gebied van inslag, opslag, pick & pack, aflevering en retourzendingen tot financieel management.

De magazijnen voldoen aan alle GDP-eisen om de hoge kwaliteits– en veiligheidsstandaarden te garanderen.

De omzet laat een stabiel patroon zien in 2016. Dit danken wij aan de inzet van medewerkers en de goede kwaliteit die geboden wordt.

De omzet laat een
stabiel patroon
zien in 2016