Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 

Profiel

voeg toe aan selectie

 
 

Alles onder één dak

Brocacef Groep NV (hierna ‘de groep’, ‘Brocacef Groep’), gevestigd in Maarssen is een groep van ondernemingen, actief op het gebied van de gezondheidszorg. Naast de distributie van geneesmiddelen en medische producten, ontwikkelt en implementeert Brocacef Groep apotheek- en farmaceutische zorgconcepten.

Tot onze zakelijke klanten behoren apothekers, apotheekhoudende huisartsen, zieken- en verpleeghuizen, dierenartsen en leveranciers. Voor deze klanten beschikt Brocacef over een innovatieve farmaceutische groothandel en tal van overige producten en diensten om hen te ondersteunen bij de beroeps- c.q. bedrijfsuitoefening. Voor onze consumenten en zorgverzekeraars beschikken wij over een succesvolle keten van apotheken. De consument bieden wij farmaceutische zorg via onze apotheekketen en via zorg aan huis op het gebied van specialistische geneesmiddelen en medische producten.

Mede dankzij de overname van Mediq Apotheken Nederland in juni 2016 realiseerden wij in het boekjaar een omzet van bijna EUR 2,0 miljard (2015/16: EUR 1,3 miljard). Het aantal FTE aan het eind van het boekjaar, inclusief uitzendkrachten, bedroeg 4.226 FTE en kende daarmee ook een sterke toename ten opzichte van het aantal FTE per einde vorig boekjaar (1.929 FTE).

Aan het eind van het boekjaar bestond onze apotheekorganisatie uit 268 apotheken die volledig in eigendom waren (31 januari 2016: 116), 39 apotheken waarvan we meer dan 50% van de aandelen bezaten (31 januari 2016: nihil), 14 apotheken waarvan we 50% of minder bezaten (31 januari 2016: 8) en 2 poliklinische apotheken waarvan we minder dan 50% van de aandelen bezaten (31 januari 2016: 2).

De levering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan apotheekhoudenden, zieken- en verpleeghuizen en consumenten geschiedt vanuit vijf distributiecentra.

In het boekjaar realiseerden wij
een omzet van
€ 2,0 miljard