Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
1

Verslag van de groepsdirectie

voeg toe aan selectie

 
 

De directie van de onderneming biedt hierbij haar jaarverslag aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 januari 2017.

Marktontwikkelingen als gevolg van de overname van Mediq Apotheken Nederland

Marktpositie Brocacef Groep

Door de overname van Mediq Apotheken Nederland heeft Brocacef in Nederland een toonaangevende positie verworven en zijn we nu marktleider op vele markten. We zijn 18 maanden onderweg geweest met de ACM om de benodigde goedkeuring te krijgen. Die kwam in juni 2016.

Met de overname zette Brocacef een cruciale stap in haar ambitie om de best gewaardeerde zorgpartner van Nederland te worden door persoonlijke, bereikbare en betaalbare farmaceutische zorg aan iedereen te kunnen bieden. De nieuwe combinatie had gedurende het boekjaar 2016/17 een omzet van bijna EUR 2,0 miljard, een landelijk dekkend netwerk van apotheken, ca. 5.000 medewerkers en een compleet, geïntegreerd aanbod van farmaceutische producten en diensten. Met de goedkeuring van de ACM verkregen we zeggenschap en kon Brocacef Groep starten met de uitvoering van de integratie van de twee bedrijven.

Brocacef nu
marktleider 
op vele markten

Strenge voorwaarden goedkeuring ACM

De ACM verleende onder strikte voorwaarden goedkeuring voor de overname. Na de overname zijn bijna 500 BENU Apotheken, zowel eigendomsapotheken, meerderheidsapotheken, minderheidsapotheken als franchise/partnerapotheken, verbonden aan Brocacef. Alle Mediq Apotheken zijn gedurende het boekjaar 2016/17 omgebouwd tot BENU Apotheken, de merknaam van de apotheekketen van Brocacef. De diensten voor de zakelijke klanten werden gecontinueerd onder de handelsnaam Brocacef.
Als voorwaarde voor de goedkeuring stelde de ACM dat een aantal eigendomsapotheken moest worden verkocht. Deze apotheken werden direct na formele afronding van de overname als een afzonderlijke, afgeschermde eenheid in stand gehouden, met een speciaal daarvoor aangesteld eigen management. Daarnaast moest de commerciële relatie die Brocacef had met een aanzienlijk aantal franchise/partnerapotheken, voor een bepaalde periode geheel worden verbroken. Voor de franchise/partnerapotheken werd een transitieprogramma ontwikkeld om deze apotheken zorgvuldig te begeleiden naar de nieuwe situatie. Als voorwaarde voor de overname stelde ACM tevens dat Distrimed B.V. (intramurale groothandel) geen onderdeel mocht uitmaken van de nieuwe organisatie. Distrimed B.V. is direct na acquisitie van Mediq Apotheken Nederland verkocht aan Pluripharm Groep BV, eveneens een farmaceutische groothandel in Nederland.