Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
14

Vooruitzichten

voeg toe aan selectie

 
 

De omzet en resultaten van Mediq Apotheken Nederland zijn sinds de acquisitie in juni 2016 meegeconsolideerd in de cijfers van Brocacef. Voor 2017/18 betekent dit dat de omzet en resultaten ten opzichte van 2016/17 positief beïnvloed zullen worden doordat de overgenomen activiteiten voor een heel jaar meegeconsolideerd gaan worden. De verwachting is tevens dat de resultaten positief beïnvloed worden door de realisatie van synergetische voordelen op het gebied van personeel en verbeterde processen en schaalvoordeel.

De door ACM opgelegde voorwaarden voor de acquisitie van Mediq Apotheken Nederland, zijnde de verkoop van 38 remedie apotheken alsmede het gedwongen afscheid moeten nemen van een groot aantal franchisers, zijn pas geëffectueerd eind boekjaar 2016/17 tot begin boekjaar 2017/18. Deze effecten zullen daarmee een negatieve invloed hebben op zowel de omzet als de resultaten gedurende heel 2017/18. Anderzijds zullen de eenmalige kosten van integratie en optimalisatie van Mediq Apotheken Nederland gedurende 2017/18 aanzienlijk lager zijn dan 2016/17. In totaal verwachten wij dat het operationele resultaat zal toenemen daar de positieve effecten sterker zullen zijn dan de negatieve effecten.

Het niveau van de investeringen wordt verwacht onder het niveau van de afschrijvingen te blijven. De positieve cashflow zal resulteren in het aflossen van leningen en daarmee in het terugbrengen van de financieringskosten.

Wij zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet.

Maarssen, 15 mei 2017

De groepsdirectie

Peter de Jong, voorzitter groepsdirectie
Johan Eeken, groepsdirecteur financiën
Bart Tolhuisen, groepsdirecteur retail

Wij zien de toekomst dan ook
vol vertrouwen
tegemoet